TÌM KIẾM chuyên gia

# Họ và tên Điện thoại Lĩnh vực Loại Chuyên ngành Đơn vị công tác
1 ĐỖ HUYỀN TRANG 0913. 651. 619 Khác Cung cầu Tư vấn lập dự án đầu tư Trường Đại Học Quy Nhơn
2 PHAN THỊ DIỆU MỸ 0913. 651. 619 Khác Cung cầu Sở hữu trí tuệ VPĐD Cục SHTT tại TP. HCM
3 TRẦN HÀ HOÀNG VIỆT 0913.651.619 Khác Cung cầu Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ Trung tâm dịch vụ KH&CN
4 CAO VĂN HOÀNG 0913.651.619 Cơ khí - Thiết bị Cung cầu Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm Trường Đại Học Quy Nhơn
5 MAN NGỌC LÝ Khoa học xã hội Đề tài Sở Công thương
6 ĐỖ NGỌC MỸ 0913422517 Khoa học xã hội Đề tài Văn học Trường Đại học Quy Nhơn
7 ĐẶNG QUANG TÁM 0983816034 Khoa học nông nghiệp Đề tài Nông học Chi cục Bảo vệ thực vật Bình Định
8 LÊ NGỌC VỊNH 0988617983 Khoa học xã hội Đề tài Hóa học Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
9 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 0983000176 Khoa học xã hội Đề tài Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định
10 NGUYỄN THỊ LIÊN 0914067749 Khoa học nông nghiệp Đề tài Nuôi trồng thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông
11 PHAN THỊ HỒNG VÂN 0905375916 Khoa học nông nghiệp Đề tài Sinh học Đại học Quy Nhơn
12 CHẤU THÁI QUY 0913455280 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Công nghệ thông tin Trung tâm thông tin Tài nguyên và MT- Sở TN-MT
13 CAO ANH PHỔ 0913429503 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Tự động TT Tự động hoá ATC
14 NGUYỄN VĂN THẮNG 0914031974 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Cơ khí Sở Công Thương
15 HỒ XUÂN ÁNH 0986874947 Khoa học xã hội Đề tài Văn học Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
16 TỪ MẪN HIỀN 0914192319 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Điện tử Sở Khoa học và Công nghệ
17 NGUYỄN THỊ KIM OANH 09835808156 Khoa học xã hội Đề tài Văn học Sở Khoa học và Công nghệ
18 LÊ CÔNG NHƯỜNG 0935268568 Khoa học y dược Đề tài Bào chế dược Sở Khoa học và Công nghệ
19 ĐỖ CẢNH HÀO 0913440974 Khoa học tự nhiên Đề tài Thủy lợi Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung
20 TRẦN SĨ DŨNG 0905260760 Khoa học tự nhiên Đề tài Khí tượng Đài Khí tượng thủy văn - Khu vực Nam Trung Bộ
21 TRẦN QUANG NHỰT 0905204587 Khoa học nông nghiệp Đề tài Thủy sản BQL Khu sinh thái Cồn chim - Đầm Thị Nại
22 TRẦN VĂN HẠNH 0985245450 Khoa học nông nghiệp Đề tài Chăn nuôi Trung tâm Giống vật nuôi Bình Định
23 TRẦN VĂN PHÚC 0913434444 Khoa học nông nghiệp Đề tài Thủy sản Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Bình Định
24 NGUYỄN THỊ TỐ TRÂN 0905315646 Khoa học nông nghiệp Đề tài Trồng trọt Trung tâm Khuyến nông Bình Định
25 TRẦN ĐỨC TÙNG 0985013597 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Công nghệ thông tin Trung tâm khám phá khoa học
26 TRẦN THIÊN THÀNH 0914092020 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Công nghệ thông tin Trường Đại học Quy Nhơn
27 VÕ GIA NGHĨA 0942324688 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định
28 TRẦN KIM KHA 0905242621 Khoa học kỹ thuật - công nghệ Đề tài Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền Thông
29 TRẦN VĂN TRƯƠNG Khoa học y dược Đề tài Dược học Sở Y tế Bình Định
30 BÀNH THỊ NGỌC QUỲNH 0914244553 Khoa học y dược Đề tài Dược học Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định
31 BÙI NGỌC LÂN 0914017568 Khoa học y dược Đề tài Y tế cộng đồng Trung tâm Y tế dự phòng
32 HỒ VIỆT MỸ 0913440987 Khoa học y dược Đề tài Y tế Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bình Định
33 PHẠM VĂN PHÚ 0905123456 Khoa học y dược Đề tài Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bình Định