TÌM KIẾM NHU CẦU CÔNG NGHỆ

# Tên nhu cầu Lĩnh vực Thời gian Kinh phí (Triệu đồng)
1 Hệ thống điện mặt trời hòa lưới Cơ khí - Thiết bị Từ 2010 đến 2019 100
2 Thuê xẻ tải chở hàng Khác Từ 2010 đến 2013 30